Результативні показники діяльності Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області за 2017 рік

Share

Zvit

Регіональний центр з надання безоплатної воринної правової допомоги у Миколаївській області презентує статистичні показники за дванадцять місяців 2016 та 2017 років

Кількість виданих доручень РЦ заприйнятими від суб’єктів інформування  повідомленнями про затримання осіб за підозрою у вчиненні кримінального злочину

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

З 01.01.2017 по 31.12.2017 центри з надання БВПД були фактично профінансовані  на  9 355,0 тис. грн за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період та на 6 072,7 тис. грн за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період.

Діаграма співвідношення фактичного фінансування видатків на оплату послуг адвокатів за звітний період по регіону з наростаючим підсумком до фінансування за аналогічний період минулого року в порівнянні з кошторисом на поточний рік

З 01.01.2017 по 31.12.2017 касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання БВПД у Миколаївській області становили  6 072,02 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.01.2018 року  становив 6 072,02 тис. грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду відсутня. 

Діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік

Діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по регіону з наростаючим підсумком до річного кошторису на поточний рік

Так, з 1 січня по 31  грудня  2017 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по дорученням з кримінальних проваджень становили 5053,66 тис. грн, що становить  83,23 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по дорученням з цивільно-адміністративних справ – 1018,24 тис. грн – 16,77 % відповідно. 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам відображена в Таблиці. 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам

З повним текстом звіту про виконання Регіонального плану та узагальненою інформаційною довідкою до звіту на 30.12.2017, можна ознайомитись за посиланням